CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

LineX-01
LineX-02
LineX-03
LineX-04

Các bước trở thành Đại Lý PACIFIC-LINEX.

Download 

Thư Giới Thiệu

Download 

Chính Sách Đại Lý Cấp 2

Download 

Phụ Lục Chính Sách Đại Lý Cấp 2.

Download 

Bảng Giá.

Download 

Chương Trình Chuyển Giao Đại Lý.

Download 

Hợp Đồng.

Download 
Đăng ký thông tin đại lý

    LINE-X, một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp sơn phủ bảo vệ xe ô tô, xe tải và đang ngày càng mở rộng trong các lĩnh vực công nghiệp khác. Lớp phủ Line-X có thể áp dụng cho hầu hết các loại phương tiện vận tải và ứng dụng rộng rãi không giới hạn trong các lĩnh vực thương mại, xây dựng, sản xuất, quân sự,...

    contact-us