QUÂN DỤNG CHỐNG ĐẠN

PX-2100 — QUÂN DỤNG CHỐNG ĐẠN

Trong cuộc tấn công đạn đạo, hầu hết gây ra các thương tích nghiêm trọng và một số binh sĩ đáng kể hi sinh do mảnh vỡ đạn đạo. PAXCON® giải quyết vấn đề này bằng cách tạo ra lớp bảo vệ chống lại chúng, chúng sẽ bị mắc kẹt trong vật liệu PAXCON, không gây tổn thương nguy hiểm.

SPALL PROTECTION 02

ỨNG DỤNG

PAXCON có thể phun phủ trên mọi bề mặt giúp chúng tăng khả năng bảo vệ và chống đạn:

  • ALUMINUM
  • CERAMIC
  • THÉP

BẢO VỆ TRONG HÀNH ĐỘNG

Năm 2007, PAXCON PX-2100 đã được chứng nhận bởi H.P. White Laboratory, Inc., một trong những trung tâm nghiên cứu đạn đạo lâu đời nhất và được tôn trọng nhất trong cả nước. Hơn nữa, PAXCON cũng được lựa chọn để bảo vệ chống va đập bởi MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) - Nhà sản xuất ô tô, tổ chức sáng kiến bảo vệ nhân sự quân sự hàng đầu của Lầu Năm Góc.

Chi tiết hơn kết quả H.P. White, liên hệ LINE-X at (877) 330-1331.