LINE-X ULTRA

CÁCH TÂN LỚP PHỦ CHO XE

LINE-X ULTRA là lớp phủ mỏng trông rất ấn tượng và bảo vệ hầu như bất kỳ bộ phận nào của xe, xe tải, xe jeep hoặc SUV. LINE-X ULTRA là lớp phủ tùy chỉnh lý tưởng cho các tấm rocker, pháo sáng, xe Jeep, lớp phủ mặt ngoài hoàn toàn (Áo Giáp LINE-X) và các ứng dụng ô tô khác.

 • ĐỘC QUYỀN, BỀN, NHƯ ÁO GIÁP
 • KẾT CẤU MƯỢT MÀ, NHẸ NHÀNG
 • CHỐNG BAY MÀU VÀ TIA UV
 • MẠNH MẼ, BỀN VỮNG HƠN CÁC LOẠI SƠN XE
 • CHỐNG MÀI MÒN VÀO CHỐNG NẮNG
 • TUỲ CHỌN MÀU SẮC VÔ TẬN
 • TĂNG TRỌNG THẤP NHẤT
 • SỬA CHỮA ĐƯỢC
Pacific-VN

LỚP PHỦ BẢO VỆ XE ĐỘC NHẤT

Vì LINE-X ULTRA có thể tạo thành lớp phủ mỏng hơn cho với các lớp phủ thông thường, nên nó có thể áp dụng lên cả các bộ phận có mối tiếp xúc gần nhau hoặc các bộ phận mà vấn đề tăng trọng có ảnh hưởng.

 • GIẢI PHÁP ÁO GIÁP LINE-X HOÀN MỸ
 • KẾT CẤU MƯỢT MÀ, NHẸ NHÀNG
 • SỰ BẢO VỆ TUYỆT ĐỐI CHO JEEPS VÀ ATVS
 • PHUN PHỦ CỬA TRƯỚC, ĐƯỜNG NỐI, CỬA SAU XE
 • HOÀN TOÀN CẠNH TRANH VỚI GIẢI PHẢP SƠN PHỦ HOẶC BỘT